Velkommen til Dagtilbud Katrinedal

I Dagtilbud Katrinedal er alle dagplejer, vuggestuer og børnehaver samlet under et område. Området er dagtilbud i Tuse, Gislinge, Svinninge og på Tuse Næs.

Du er velkommen til at se mere på vores hjemmeside, hvor du kan læse om de enkelte børnehuse og dagplejer.
Tryk her for at se Dagtilbud Katrinedals hjemmeside