Velkommen til Udby skole på Tuse Næs

Vi er en skole med 0.-6.klassetrin med ca. 110 elever, hvoraf de ca. 30 er elever fra Holbæk Kommunes sprogtilbud for elever med sprogvanskeligheder.

Vi er ca. 35 medarbejdere.
Pædagogerne er en integreret del af vores skole og har både timer i skolen og SFO tid, og ofte har pædagogerne også støttetimer på enkelte elever.

Udby Skole ligger i naturskønt område med tæt til strand og skov, og vi tilstræber at inddrage vores naturområder i undervisningen. 
Foruden vores udeområder på skolen, har vi mulighed for at benytte et grønt område ved Kirken og en lille lund.

Indskolingen med almenspor og specialspor ligger i fælles bygninger, hvor også SFO Basis lokale er placeret. Mellemtrinnet har “egne” lokaler i en bygning for sig selv.

Fra 7.klasse skal eleverne tage til Tuse Skole og hvis eleven er i eget skoledistrikt, får eleven buskort til Tuse, og der kører bus hver skoledag.

Har du lyst til at høre mere om skolen, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 72 36 60 90 eller på skolens mail udbyskole@holb.dk

Skolen har en desuden hjemmeside, og her kan du også læse om frihedsforsøg på Holbæk skolerne – siden hedder “Børnenes skole”
Tryk her for at komme til Udby skoles hjemmeside

Derudover kan du se nyheder og skolens hverdag på Face Book https://www.facebook.com/pages/Udby-Skole/112908252079446