Lokal udviklingsplan

Nu-situation

Udby Skole har klassetrin fra 0 til 6. klasse med ca. 100 elever. På skolen er der også en special linje for Holbæk Kommunes sprogtilbud for elever med sprogvanskeligheder. Der er SFO tilknyttet for indskolingen, samt SFO2 (klubtilbud) tilknyttet mellemtrinet Der er en integreret Børnehave/Vuggestue på Tuse Næs samt dagpleje med pt. 3 dagplejere.   Som mange andre institutioner er Udby skole præget af det faldende børnetal. Samt ligesom resten af Holbæk Kommune vælger nogle næsboer også at sende deres børn på privatskole i stedet for, at vælge den lokale folkeskole.   Nogle forældre frygter måske, at Skolen på sigt lukker og sender derfor børn mod Holbæk/Tuse i stedet for, således at børnene ikke skal skifte skole.  

Ønsket tilstand inden for en tidshorisont på 5 år

Arbejdsgruppens ønske er at få flere børn til Tuse-Næs, som benytter de dagsinstitutionstilbud Tuse- Næs kan tilbyde. Dette kan både være: 1. tilflyttere samt 2. at vi får skabt en profil for Udby Skole, som også kan tiltrække børn fra andre steder i Holbæk Kommune (selvom man ikke bor på Tuse-Næs, kan man jo sagtens gå i Skole på Tuse-Næs) 3. få flere til at vælge folkeskole frem for privatskole.

Hvordan arbejdsgruppen vil realisere disse visioner, kan du læse mere om i udviklingsplanen her: